.

Werknemers uit dienst

Treedt één van uw werknemers uit dienst? Ook dan is aandacht voor het pensioen van belang:

  • Neemt uw organisatie deel aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en blijft de vertrekkende medewerker in de sector werken? Dan loopt de pensioenregeling van uw werknemer gewoon door. Een waardeoverdracht is dan niet nodig.
  • In de andere gevallen stopt de deelname van uw werknemer aan de pensioenregeling. Hij of zij houdt aanspraak op het opgebouwde pensioen en betaalt vanaf de uitdiensttreding geen premie meer. Heeft uw bedrijf een pensioenregeling? Wijs de werknemer dan direct op het recht op waardeoverdracht. Doe dit ook als de werknemer nog geen nieuwe baan heeft.
  • Wordt uw werknemer werkloos na zijn of haar uitdiensttreding? Dan blijft hij of zij recht houden op een deel van het partnerpensioen. Ook als dit op risicobasis was verzekerd. In sommige gevallen kan de vertrekkende werknemer nog pensioen opbouwen na de uitdiensttreding. Bijvoorbeeld als er, in geval van onvrijwillig ontslag, vrijwillige voortzetting geregeld is in uw pensioenregeling. Is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Dan wordt de pensioenopbouw in veel pensioenregelingen premievrij voortgezet.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...