.

Werknemers in dienst

Heeft uw bedrijf een pensioenregeling? Dan moet u nieuwe werknemers informeren over hun deelname daaraan. Doet u dat niet, dan mag de werknemer ervan uitgaan dat voor hem dezelfde pensioenregeling geldt als voor vergelijkbare personeelsleden. U hoeft de werknemer niet precies te informeren over de inhoud van de pensioenregeling, maar wel over de kenmerken van de regeling. Let er wel op dat de pensioenuitvoerder uw werknemer wel precies informeert over de pensioenregeling.

U moet de werknemer ook direct wijzen op het recht op waardeoverdracht. Meer informatie en een handige checklist voor uw werknemer vindt u bij 'Een nieuwe baan'.
Geldt er in uw sector een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en behoort de vorige werkgever van uw werknemer ook tot die sector? Dan is een waardeoverdracht niet nodig. De pensioenregeling van uw werknemer loopt dan gewoon door. 

Gelijke behandeling
Begint uw nieuwe werknemer met een tijdelijke aanstelling óf een deeltijdfunctie? Dan mag hij of zij niet om die reden uitgesloten worden van deelname aan de pensioenregeling. Ook zijn wachttijden of drempelperiodes van meer dan twee maanden niet toegestaan. Als u via een uitzendbureau werkt, is de wachttijd maximaal 6 maanden.

Bij het aanbieden van een pensioenregeling mag u als werkgever geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen.

Tot slot mag u geen hoge toetredingsleeftijd hanteren voor de pensioenregeling. Die mag hooguit 21 jaar zijn.

 

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...