.

Oplossingen

Als u een pensioentekort wilt oplossen, is het handig eerst te weten hoe groot het gat is. U heeft daarvoor informatie nodig over uw uitgaven én uw inkomen van later.

Inzicht in uw uitgaven later

Bepaal eerst hoeveel geld u na uw pensioen nodig heeft om van rond te komen. Een handig hulpmiddel daarbij is de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud. Deze online 'tool' biedt u stap voor stap de mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw uitgaven en inkomen.

Inzicht in uw inkomen later

Vervolgens gaat u na hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd. Om hier een beeld van te krijgen kunt u Mijnpensioenoverzicht.nl of een andere tool raadplegen. Als u constateert dat uw opgebouwde pensioen plus de nog te ontvangen AOW te laag is, bestaat er een aantal oplossingen om uw pensioentekort op te lossen:

1. Bijsparen of hypotheek aflossen

Hoe eerder u uw pensioentekort ontdekt, hoe groter de kans dat u het nog volledig kunt repareren. Er is dan immers meer tijd om bij te sparen. Dit doet u bijvoorbeeld met een bankspaarproduct of een lijfrente. En misschien is het wel mogelijk om in uw huidige pensioenregeling extra pensioen op te bouwen.

Ook het aflossen van uw hypotheek is een oplossing. Door uw hypotheek af te lossen wordt op termijn het maandelijkse bedrag lager en daarmee verlaagt u uw uitgaven.

2. Later met pensioen

Een andere manier om uw pensioen aan te vullen, is om uw pensioendatum uit te stellen. Uw pensioen wordt hiermee hoger omdat er op deze manier langer pensioen wordt opgebouwd én uw pensioen over een kortere periode wordt uitgekeerd. 

3. Pensioeninkomen onder het sociaal minimum?

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Waarschijnlijk is uw inkomen waarschijnlijk dan lager dan het sociaal minimum. U kunt dan een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’(AIO). Deze kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

4. Pensioen en bijstand

Gaat u bijna met pensioen en ontvangt u al bijstand via uw gemeente? Dan bent u niet verplicht om eerder met pensioen te gaan.  Uw vrijwillige vroegpensioen wordt namelijk niet gezien als een voorliggende voorziening. Een voorliggende voorziening is een inkomstenbron die vooraf gaat aan een mogelijke bijstandsuitkering. Kiest u vrijwillig voor vroegpensioen? Dan heeft dat in het algemeen wel gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Stelt u uw pensioendatum uit of wordt uw pensioen afgekocht door uw pensioenuitvoerder? Dan heeft dat ook gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Uw gemeente kan u hierover verder informeren.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...