.

Later met pensioen

In veel pensioenregelingen is het mogelijk de pensioendatum uit te stellen, soms zelfs tot na de pensioenrichtleeftijd van de pensioenregeling. Het pensioen wordt hierdoor hoger. U kunt immers langer pensioen opbouwen en uw pensioen wordt uiteindelijk over een kortere periode uitgekeerd.

Wanneer ga ik met pensioen: op de AOW-leeftijd of op een ander moment?

In het verleden was de AOW-leeftijd 65 jaar, net als de pensioenrichtleeftijd. Maar we leven gemiddeld langer en de overheid heeft besloten de AOW-leeftijd in stapjes te verhogen. De pensioenrichtleeftijd schuift mee, afhankelijk van de levensverwachting, maar dan in stappen van een heel jaar ineens.

Ook als de officiële pensioendatum 68 jaar is, kunt u misschien later met pensioen. Vaak kunt u alleen doorwerken als uw werkgever daarmee instemt. Wilt u weten hoe dat precies is geregeld in uw pensioenregeling, kijk dan op de website van uw pensioenuitvoerder. De contactgegevens van uw pensioenuitvoerders zijn te vinden via Mijnpensioenoverzicht.nl 

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld aan de hand van de levensverwachting. Bereken bij de Sociale Verzekeringsbank uw verwachte AOW-leeftijd.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...