Later met pensioen

In veel pensioenregelingen is het mogelijk de pensioendatum uit te stellen als u langer doorwerkt, soms zelfs tot na de pensioenrichtleeftijd van de pensioenregeling.

Het pensioen wordt hierdoor hoger. U kunt immers langer pensioen opbouwen en uw pensioen wordt uiteindelijk over een kortere periode uitgekeerd. Let op: uw totale pensioen inclusief AOW mag van de Belastingdienst nooit hoger zijn dan 100% van uw salaris. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Wanneer ga ik met pensioen: op de AOW-leeftijd of op een ander moment?
De AOW-leeftijd was jarenlang 65 jaar, net als de pensioenleeftijd. Maar we leven gemiddeld langer en dus heeft de overheid besloten de AOW-leeftijd in stapjes te verhogen. De pensioenleeftijd schuift mee, maar dan ineens van 65 naar 67 jaar. 

Ook als de officiële pensioendatum 67 jaar is, kunt u misschien later met pensioen. Vaak kunt u alleen doorwerken als uw werkgever daarmee instemt. Wilt u weten hoe dat precies is geregeld in uw pensioenregeling, kijk dan op de website van uw pensioenuitvoerder. De contactgegevens van uw pensioenuitvoerders zijn te vinden via Mijnpensioenoverzicht.nl 

Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld aan de hand van de levensverwachting. Op onze website leest u meer over het vaststellen van de AOW-leeftijd. U kunt  dit handige hulpmiddel gebruiken om uw AOW-leeftijd te bekijken. 

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH