.

Eerder met pensioen

In veel pensioenregelingen is het mogelijk om eerder met pensioen te gaan dan op de standaard pensioenleeftijd. Het pensioen wordt hierdoor lager. Hoeveel lager verschilt per pensioenregeling. Ook bouwt u minder pensioen op als u eerder stopt met werken.

Wanneer gaat u met pensioen?

In het verleden was de AOW-leeftijd 65 jaar, net als de pensioenrichtleeftijd. Maar we leven gemiddeld langer en de overheid heeft besloten de AOW-leeftijd in stapjes te verhogen. De AOW-leeftijd en de (fiscale) pensioenrichtleeftijd worden los van elkaar vastgesteld. De pensioenrichtleeftijd schuift met de AOW-leeftijd mee, afhankelijk van de levensverwachting, maar dan in stappen van een heel jaar ineens.

Als de pensioenrichtleeftijd van uw pensioenregeling 68 jaar is, kunt u waarschijnlijk toch eerder met pensioen. Mogelijk ontvangt u al eerder dan op uw 67e AOW en wilt u dan ook al met pensioen.

Wilt u eerder stoppen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • U spaart geld om de periode tot uw pensioen te overbruggen. U kunt hiervoor uw eventuele tegoed uit een levensloopregeling (levensloopsparen bestaat sinds 2012 niet meer) of een andere spaarpot gebruiken. Daarnaast kunt u misschien wel gebruik maken van een andere overgangsregeling, zoals VUT of prepensioen, of een extra spaarmogelijkheid in uw pensioenregeling.
  • U laat uw ouderdomspensioen eerder ingaan. Let op: uw pensioen wordt lager omdat het over een langere periode moet worden uitgekeerd én omdat u minder lang pensioen opbouwt. 

Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Deze is op dit moment nog niet bekend.  U kunt op de website van de Sociale Verzekeringsbank berekenen wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord is.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...