.

Deeltijdpensioen of hoog/laagpensioen

Naast uw pensioen vervroegen of uitstellen, is het ook (soms) mogelijk uw ouderdomspensioen te verdelen in fasen. Dit kan handig zijn als u minder wilt werken, maar nog niet helemaal wilt stoppen. Of als u stopt met werken en het tijdelijke gebrek aan AOW wilt opvullen.

Deeltijdpensioen

Sommige pensioenregelingen bieden de mogelijkheid een deel van uw pensioen in te laten gaan terwijl u nog werkt. U bepaalt zelf hoe groot dat deel wordt. Vaak moet uw werkgever het hiermee eens zijn. Kijk voor de mogelijkheden op de website van uw pensioenuitvoerder.

Hoog/laagpensioen

Als uw pensioenregeling de mogelijkheid biedt voor een hoog/laagpensioen, kunt u ervoor kiezen in de eerste jaren na uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u dan verre reizen wilt gaan maken. Als u kiest voor een hoog/laagpensioen wordt uw pensioen uiteindelijk lager. U maakt immers op deze manier al een deel van uw pensioen op.

Andersom kan ook: eerst een lager en daarna een hoger pensioen. Het verschil tussen de hoogste en de laagste uitkering mag niet te groot zijn. Vaak zijn hierover afspraken gemaakt in de pensioenregeling. Uw pensioenuitvoerder kan u daarover informeren.

Tot 1 juli 2017 was het mogelijk om een pensioenknip toe te passen en een tijdelijke uitkering aan te kopen. Dit was mogelijk bij een premie- of een kapitaalovereenkomst. De uitkering wordt daarbij op de ingangsdatum gesplitst in een direct ingaande tijdelijke uitkering van maximaal twee jaar en daarop aansluitende levenslange uitkering. De regeling Pensioenknip is geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de regeling voor de deelnemers geen financieel voordeel heeft opgeleverd en kan daarom nu niet meer worden toegepast. De regeling Pensioenknip blijft in stand tot 1 juli 2019, voor de personen die deze al hadden voor 1 juli 2017.

Per 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. De wet houdt in dat wie zijn pensioen opbouwt via een premie- of kapitaalovereenkomst, het opgebouwde kapitaal op pensioendatum voortaan niet meer verplicht hoeft om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...