.

Afkoop van uw pensioen

Meestal is afkoop van pensioenrechten de pensioenuitvoerder niet toegestaan. Hierop waren tot vorig jaar twee uitzonderingen. Het was toen mogelijk om een (heel) klein pensioen af te kopen. Vanaf 2019 gelden er nieuwe regels voor kleine pensioenen. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U heeft/had een of meerdere heel kleine pensioenen (van € 2 of minder bruto per jaar). Dit is in veel gevallen per 1 januari 2019 komen te vervallen. Dat mogen pensioenuitvoerders doen op basis van de nieuwe regels. Er zijn pensioenuitvoerders die dit (nog) niet hebben laten vervallen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van uw heel kleine pensioen.
  • U heeft/had een of meerdere kleine pensioenen (meer dan € 2 en minder dan € 484,09 (2019) bruto per jaar). Dit pensioen wordt niet meer afgekocht maar kan worden samengevoegd bij uw huidige pensioenuitvoerder. Kiest uw pensioenuitvoerder hier niet voor, dan blijven deze pensioenen staan waar ze staan (de pensioenuitvoerder van uw kleine pensioen).

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...