Afkoop van uw pensioen

Meestal is afkoop van pensioenrechten niet toegestaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. In het algemeen mag een pensioenuitvoerder een klein ouderdomspensioen afkopen als u niet langer pensioen opbouwt in die regeling. Voorwaarde is dat het pensioen maximaal € 467,89 per jaar is op het moment dat u de reguliere pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Is het pensioen hoger, dan mag het niet worden afgekocht. Het bedrag van € 467,89 geldt voor 2017 en wordt jaarlijks aangepast.

In december 2016 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een internetconsultatie uitgezet om te onderzoeken of het mogelijk is kleine pensioenen niet af te kopen, maar te behouden. Er wordt gedacht aan een verplichting van de pensioenuitvoerder om een kleine pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder als iemand van baan wisselt. Of naar de uitvoerder waar de deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. Wanneer hier meer over bekend is, kunt u dat op onze website lezen.

De eerste twee jaar na beëindiging van uw dienstverband mag de pensioenuitvoerder uw pensioen niet afkopen. Wil uw pensioenuitvoerder uw pensioen na die periode afkopen? Dan moet deze u hierover informeren.

Informeert uw pensioenuitvoerder u binnen zes maanden na die periode van twee jaar? Dan mag de pensioen uitvoerder het pensioen afkopen zonder uw toestemming.

Informeert uw pensioenuitvoerder u niet binnen zes maanden na die periode van twee jaar? Dan mag de pensioenuitvoerder het pensioen afkopen niet zonder uw toestemming.

Andere situaties waarbij afkoop is toegestaan:

  • Het partnerpensioen is klein op de ingangsdatum. Een partnerpensioen is klein als het maximaal € 467,89 (dit geldt voor 2017) per jaar is. De afkoop kan direct op de ingangsdatum van het partnerpensioen plaatsvinden. Er is geen toestemming van uw partner nodig als de pensioenuitvoerder uw partner binnen zes maanden informeert over de afkoop.
  • Het bijzonder partnerpensioen waarop na scheiding recht bestaat, is klein op de ingangsdatum. Een bijzonder partnerpensioen is klein als het maximaal € 467,89 (per 2017) per jaar is. Er is geen toestemming van uw ex-partner nodig voor de afkoop als de pensioenuitvoerder uw ex-partner binnen zes maanden na de scheiding informeert over de afkoop.

Het afkopen van een pensioen kan ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt, bijvoorbeeld zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en voor het kindgebonden budget. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst

Vanaf 1 december 2014 wordt de afkoopsom van een pensioen niet meer gekort op de partnertoeslag AOW. Voor meer informatie: SVB

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH