.

Afkoop van uw pensioen

Meestal is afkoop van pensioenrechten niet toegestaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. In het algemeen mag een pensioenuitvoerder een klein ouderdomspensioen afkopen als u niet langer pensioen opbouwt in die regeling. Voorwaarde is dat het pensioen maximaal € 474,11 (2018) per jaar is op het moment dat u de reguliere pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Is het pensioen hoger, dan mag het niet worden afgekocht. Het afkoopbedrag wordt jaarlijks aangepast.

Vanaf 1 januari 2019 verandert de wet. In plaats van afkoop van pensioenaanspraken lager dan het genoemde maximum worden pensioenaanspraken automatisch overgedragen naar de pensioenuitvoerder van de pensioenregeling van de nieuwe werkgever, als die er is. Als overdracht niet lukt binnen 5 jaar, mag het pensioen alsnog afgekocht worden.

Andere situaties waarbij afkoop is toegestaan:

  • Het partnerpensioen is klein op de ingangsdatum. Een partnerpensioen is klein als het maximaal € 474,11 (2018) per jaar is. De afkoop kan direct op de ingangsdatum van het partnerpensioen plaatsvinden. Er is geen toestemming van uw partner nodig als de pensioenuitvoerder uw partner binnen zes maanden informeert over de afkoop.
  • Het bijzonder partnerpensioen waarop na scheiding recht bestaat, is klein op de ingangsdatum. Een bijzonder partnerpensioen is klein als het maximaal € 474,11 (2018) per jaar is. Er is geen toestemming van uw ex-partner nodig voor de afkoop als de pensioenuitvoerder uw ex-partner binnen zes maanden na de scheiding informeert over de afkoop.

Het afkopen van een pensioen kan ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt, bijvoorbeeld zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en voor het kindgebonden budget. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst

Vanaf 1 december 2014 wordt de afkoopsom van een pensioen niet meer gekort op de partnertoeslag AOW. Voor meer informatie: ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...