.

Pensioenkeuzes

Vlak voordat uw pensioen ingaat, kunt u keuzes maken over uw opgebouwde pensioen. De hoeveelheid en soort keuzes hangen af van uw eigen pensioenregeling. Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid een deel van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor extra partnerpensioen, of andersom. Ook kunt u besluiten eerder of later met pensioen te gaan, of alvast in deeltijd met pensioen te gaan.

Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst mogen kiezen of ze een vast of een flexibel pensioen willen. Deze keuzemogelijkheid betekent ook dat mensen langer kunnen beleggen, het zogenaamde ‘doorbeleggen na pensioendatum’.   De Wet Verbeterde Premieregeling maakt dit mogelijk. Het komt erop neer dat het pensioenkapitaal langer belegd wordt. De hoogte van de pensioenuitkering wordt aan het begin van de uitkering vastgesteld. Dit gebeurt op basis van het verwachte beleggingsrendement. Als het werkelijke rendement afwijkt van het verwachte rendement, dan wordt de pensioenuitkering hierop aangepast. Dit betekent dat de uitkering hoger of lager kan zijn dan de eerste uitkering was, bij het ingaan van het pensioen.

Via de onderstaande links leest u meer over de volgende onderwerpen:

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...