.

U wordt werkloos

Als u werkloos wordt, blijft het pensioen dat u heeft opgebouwd van u. Maar u bouwt geen pensioen meer op. U krijgt van uw oude pensioenuitvoerder een opgave van uw opgebouwde pensioen. Alleen als u een heel klein pensioentje heeft, kan uw pensioenuitvoerder uw pensioen na twee jaar afkopen. Dan vervalt uw recht op ouderdomspensioen en krijgt u in plaats daarvan een bedrag ineens.

Partnerpensioen

Als u in uw pensioenregeling het partnerpensioen opbouwde, dan blijft het opgebouwde bedrag van u na uw ontslag. Als u een pensioenregeling had waarbij het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, vervalt het partnerpensioen bij ontslag. U heeft wel het recht om bij uw ontslag een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een partnerpensioen. Bovendien is wettelijk geregeld dat uw partner, als u werkloos bent, tijdens uw WW-periode aanspraak blijft houden op het partnerpensioen als dit op risicobasis geregeld is.

Pensioen overdragen

Als u na uw werkloosheid weer een nieuwe baan heeft, kunt u uw pensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. U leest hierover meer bij Een nieuwe baan.

Voortzetting pensioenopbouw

In sommige pensioenregelingen kunt u de pensioenopbouw na uw ontslag tijdelijk voor eigen rekening voortzetten. Informeer bij uw pensioenuitvoerder naar de mogelijkheden.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...