.

In deeltijd werken

Heeft uw werkgever een pensioenregeling? Dan geldt die ook als u in deeltijd werkt. Als u voor de helft werkt krijgt u ook voor de helft pensioen. Bij pensioenopbouw wordt er altijd eerst een drempelbedrag van uw salaris afgetrokken, voor het pensioen wordt berekend. Dat drempelbedrag, de franchise genoemd, is een vast bedrag.

Voor de opbouw van uw pensioen over een deeltijdsalaris wordt daarom alles eerst teruggerekend naar een fulltime salaris. De franchise wordt daarmee gecorrigeerd. Het rekenvoorbeeld laat dit zien.

Rekenvoorbeeld
Salaris:                      € 17.000 per jaar

Deeltijdfactor:            50%

Franchise:                 € 16.000

Opbouwpercentage:  1,75%.

Stel dat de franchise in zijn geheel van uw salaris zou worden afgetrokken, dan zou u maar weinig pensioen opbouwen. Daarom wordt uw salaris herleid naar het salaris dat u bij een fulltime dienstverband (100%) zou verdienen. Dat is in dit geval 2 x € 17.000 = € 34.000.

Uw salaris minus de franchise is het bedrag waarover u pensioen opbouwt, namelijk € 34.000 - € 16.000 = € 18.000.

U bouwt 1,75% pensioen op. Het pensioen dat u zou opbouwen bij een fulltime dienstverband is dus 1,75% x € 18.000 = € 315. Omdat u 50% werkt, bouwt u 50% x € 315 = € 157,50 op.

Het partnerpensioen bij werken in deeltijd

Wordt u voor een deel financieel afhankelijk van uw partner als u in deeltijd gaat werken? Vraag u dan af of u na het overlijden van uw partner zelf genoeg verdient om van rond te komen. Zo nee, kijk dan samen met uw partner of het partnerpensioen uit de pensioenregeling van uw partner voor u genoeg is. Als dat niet zo is, kijk dan of u in de pensioenregeling van uw partner een aanvullend partnerpensioen kunt regelen. U kunt ook zelf een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Let op: als u in deeltijd werkt, gaat de pensioenregeling ervan uit dat u tot uw pensionering in deeltijd blijft werken. Dat heeft ook gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen als u overlijdt in de periode dat u in deeltijd werkt. Bent u van plan maar korte tijd in deeltijd te werken? Realiseert u zich dit effect op het partnerpensioen dan goed.

Deeltijdpensioen

In een aantal pensioenregelingen is het mogelijk voor een gedeelte te blijven werken en tegelijkertijd voor een gedeelte met pensioen te gaan. Meestal moet de werkgever dit goedkeuren. Omdat u blijft werken komt u op deze manier misschien in aanmerking voor een werkbonus, zolang u niet te veel verdient.

Demotie

Als u binnen uw werk van een hogere functie naar een lagere functie gaat, met verlaging van het salaris (het omgekeerde van promotie). Vindt demotie plaats in de 10 jaar voorafgaande aan uw pensionering? Dan mag u uw pensioenopbouw voortzetten op basis van het vroegere, hoge salaris. Dit is echter niet verplicht.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...