.

Verhuizen naar Nederland

Woonde u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u minder AOW. De periode waarin u verzekerd kan zijn voor de AOW duurt vijftig jaar en begint vijftig jaar vóór uw AOW-leeftijd. Voor elk jaar in die periode dat u in Nederland woont of werkt, bouwt u 2% AOW op. Heeft u in de periode dat u verzekerd zou zijn voor AOW een aantal jaar in het buitenland gewoond? Dan ontvangt u meestal over die jaren geen AOW, tenzij u voldoet aan specifieke voorwaarden en u toch voor de AOW verzekerd was.

Rekenvoorbeeld

  • Isa is geboren op 1 juli 1954. Haar AOW-leeftijd is 67 jaar. Ze krijgt AOW vanaf 1-7-2021. 
  • Ze kon dus vanaf haar 15e verzekerd zijn, maar Isa woont pas vanaf haar 35e in Nederland.
  • Isa bouwt dus AOW op van haar 35e tot haar 67e: 32 jaar.
  • Daarom ontvangt zij straks 32 x 2% = 64% AOW.
     

Wilt u weten wanneer u AOW krijgt? Kijk dan op de website van de SVB. Op onze pagina over AOW vindt u meer informatie over de hoogte van uw AOW.

Ook kunt u zich ‘vrijwillig verzekeren’ voor de AOW. Wat dat betekent vindt u ook op de website van de SVB.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...