Pijler 3: Aanvullend sparen

Denkt u dat uw AOW en het pensioen via uw werkgever niet voldoende zijn? Vul dit dan zelf aan.

Bijsparen in uw pensioenregeling
In sommige pensioenregelingen is het mogelijk extra te sparen. Raadpleeg uw pensioenuitvoerder of dit mogelijk is in uw regeling.

Levensloopregeling
Nam u in het verleden deel aan een levensloopregeling waarbij u spaarde uit uw bruto inkomen? Dan kunt u het tegoed gebruiken om uw ouderdomspensioen aan te vullen of om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling is afgeschaft.

Uw nabestaanden financieel goed achterlaten
Mogelijk is uw gezin afhankelijk van uw inkomen en ontdekt u dat het partnerpensioen na uw overlijden niet hoog genoeg is om van rond te komen. Dan kunt u zelf maatregelen nemen:

  • Verzeker een extra partnerpensioen of een tijdelijk extra partnerpensioen (dat heet dan tijdelijk partnerpensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen of anw-hiaatpensioen) in uw pensioenregeling. Vraag uw pensioenuitvoerder naar de mogelijkheden.
  • Ook kunt u een verzekering afsluiten die een kapitaal aan uw nabestaanden uitkeert als u overlijdt. De premie hiervoor kunt u niet van de belasting aftrekken, maar over het kapitaal hoeft uw partner geen inkomstenbelasting te betalen.
  • Als u een hypotheek neemt op uw huis, is het vaak mogelijk een verzekering af te sluiten waardoor uw hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost als u overlijdt. Doordat de woonlasten afnemen, zal het voor uw gezin gemakkelijker zijn financieel rond te komen.
  • Met een nabestaandenlijfrente krijgt uw partner vanaf uw overlijden levenslang een uitkering, of krijgen uw kinderen een uitkering tot uiterlijk hun 30e. De premie kunt u in sommige gevallen van de belasting aftrekken. Raadpleeg een financieel adviseur voor meer informatie. Over de uitkering betaalt uw partner inkomstenbelasting.

Sparen, beleggen, lijfrente
Daarnaast kunt u geld opzijzetten door te sparen, te beleggen of vermogen op te bouwen in uw eigen huis en dit later te gebruiken voor uw pensioen.

U kunt ook een lijfrenteverzekering afsluiten of geld storten op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrekening (banksparen). Van het kapitaal koopt u op uw pensioendatum een periodieke – tijdelijke of levenslange – uitkering: een lijfrente. De Consumentenbond biedt uitgebreide informatie over lijfrentes en banksparen.

Let op: heeft u zelf een lijfrente bij een verzekeraar geregeld? Sinds 1 januari 2015 geldt de omkeerregel tot een maximaal bedrag van € 101.519.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH