.

Pijler 1: AOW

Vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt ontvangt u AOW: een basispensioen uit de Algemene Ouderdomswet. Deze wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De AOW-leeftijd schuift in de komende jaren in stapjes op naar 67 jaar in 2021. De AOW-leeftijd voor 2022, 2023 en 2024 is 67 jaar en 3 maanden.

Uw AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u uw eigen AOW-leeftijd uitrekenen. Hier kunt u ook de actuele AOW-bedragen vinden.

De hoogte van uw AOW hangt af van:

  • of u samenwoont of niet
  • het aantal jaren dat u vóór uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de hoogte van uw AOW. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

AOW aanvragen

U ontvangt zes maanden vóór uw AOW-leeftijd automatisch een brief waarin staat hoe u uw AOW kunt aanvragen. Woont u in het buitenland en bent u niet nog bekend bij de SVB? Vraag dan zelf uw AOW aan. U krijgt AOW vanaf de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt, ook als u dan nog aan het werk bent. Door de verhoging van de AOW-leeftijd, kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, krijgt u misschien een overbruggingsuitkering. U vindt meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Krijgt u partnertoeslag?

Tot 1 april 2015 kon u nog een partnertoeslag krijgen als uw partner de AOW-leeftijd nog niet had bereikt. Maar als u op of na 1 april 2015 voor het eerst AOW krijgt en u een jongere partner heeft, krijgt u geen partnertoeslag meer. In sommige situaties kan daardoor een fors pensioentekort ontstaan tot uw partner AOW gaat ontvangen. Ontvangt u op dit moment partnertoeslag, dan blijft dit onder voorwaarden bestaan. Kijk voor meer informatie over de partnertoeslag op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Algemene Nabestaandenwet

Overlijdt uw partner en heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan maakt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak op een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet, de Anw. U moet bijvoorbeeld zorgen voor een of meer kinderen onder de 18 of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de Anw hangt samen met uw leefsituatie en eigen inkomsten. Meer informatie over Anw vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...