Pijler 1: AOW

Vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt ontvangt u AOW: een basispensioen uit de Algemene Ouderdomswet. Deze wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd schuift in de komende jaren in stapjes op, naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De AOW-leeftijd voor 2022 is 67 jaar en 3 maanden.

Uw AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u uw eigen AOW-leeftijd uitrekenen.

De hoogte van uw AOW hangt af van:

  • of u samenwoont of niet
  • het aantal jaren dat u vóór uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt

De AOW-bedragen (exclusief vakantiegeld en inkomensondersteuning AOW) per januari 2017 zijn:

  • Eén gehuwde of samenwonende: € 769,03 bruto per maand
  • Alleenstaande: € 1.127,79 bruto per maand

Voor elk jaar dat u tussen de aanvangsleeftijd van de AOW-verzekering en uw AOW-leeftijd in Nederland woont of werkt, bouwt u 2% AOW op. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de hoogte van uw AOW. Meer informatie vindt u op de SVB-website.

AOW aanvragen

U ontvangt zes maanden vóór uw AOW-leeftijd automatisch een brief waarin staat hoe u uw AOW kunt aanvragen. Woont u in het buitenland en bent u niet nog bekend bij de SVB? Vraag dan zelf uw AOW aan. U krijgt AOW vanaf de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt, ook als u dan nog aan het werk bent. Door de verhoging van de AOW-leeftijd, kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, krijgt u misschien een overbruggingsuitkering. U vindt meer informatie op de website van de SVB.

Krijgt u partnertoeslag?

Partnertoeslag is bedoeld voor AOW’ers van wie de partner weinig of geen inkomen heeft. U kunt verder in aanmerking komen voor partnertoeslag als:

  • U geboren bent vóór 1 januari 1950
  • Uw partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt
  • U vóór 1 april 2015 voor het eerst recht krijgt op AOW

Let op: de partnertoeslag vervalt vanaf 1 januari 2015. Krijgt u voor het eerst AOW op 1 april 2015 of daarna, dan krijg u geen partnertoeslag. Meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de partnertoeslag vindt u bij de SVB.

Heeft u te weinig inkomen door het vervallen van de partnertoeslag? Dan kunt u verschillende dingen doen:

  • U of uw partner werkt langer door
  • U spaart extra bij, in uw pensioenregeling of op een andere manier
  • Als uw inkomen onder het sociaal minimum ligt en heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan kunt u bijstand aanvragen bij uw gemeente. Heeft u de AOW-leeftijd al bereikt? Dan kunt u een AIO-aanvulling aanvragen bij de SVB.

Let op: wonen er naast u en uw eventuele partner ook andere mensen van 21 jaar of ouder bij u? Dan wordt uw Anw of AIO-aanvulling misschien lager als gevolg van de kostendelersnom.

Algemene Nabestaandenwet

Overlijdt uw partner en heeft u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan maakt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak op een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet, de Anw. U moet bijvoorbeeld zorgen voor een of meer kinderen onder de 18 of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de Anw hangt samen met uw leefsituatie en eigen inkomsten. Meer informatie over Anw vindt u op de www.svb.nl/anw.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH