.

Pensioenstelsel: drie pijlers

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Hierin spelen zowel de overheid, uw werkgever als uzelf een rol:

Pijler 1: Algemene Ouderdomswet (AOW)

De eerste pijler wordt gevormd door de AOW: uw basispensioen van de overheid. Voor elk jaar dat u in Nederland woont of werkt, bouwt u 2% AOW op. Het moment waarop iemand AOW gaat ontvangen, was oorspronkelijk 65 jaar. Dit verschilt nu per persoon omdat de AOW-leeftijd in stapjes omhooggaat.

Pijler 2: Pensioen via uw werkgever

Uw AOW wordt aangevuld met een pensioen via uw werkgever. Veel werkgevers zijn aangesloten bij een bedrijfstak- ondernemings- of beroepspensioenfonds. Bij een bedrijfstakpensioenfonds is er voor de gehele sector een collectieve pensioenregeling afgesproken. Soms heeft een werkgever het pensioen ondergebracht bij een verzekeraar. Niet alle werkgevers hebben een pensioenregeling getroffen voor hun personeel. Soms stelt een werkgever een budget beschikbaar waarmee de werknemer zelf het pensioen moet organiseren.

Pijler 3: Aanvullend sparen

Het AOW-pensioen en pensioen via uw werkgever zorgen samen lang niet altijd voor een goed pensioen. Daarom is het raadzaam zelf bij te sparen.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...