.

Verhoging van uw pensioen

Veel pensioenfondsen hebben de ambitie het pensioen waardevast te houden, zodat het in de toekomst evenveel waard is als nu. Dat moet ook wel, als u zich bedenkt dat geld met het verloop der jaren minder waard wordt (inflatie).

Het meestijgen van uw pensioen met de (prijs)inflatie wordt indexatie of toeslagverlening genoemd. Indexatie is bijna altijd voorwaardelijk: uw pensioen wordt verhoogd als de financiële middelen van het pensioenfonds dat toelaten. Als het fonds minder geld heeft, bijvoorbeeld omdat de beleggingen tegenvallen, wordt er niet geïndexeerd. Mocht er wel indexatie plaatsvinden, dan worden ook de pensioenen van 'slapers' (niet-actieve deelnemers) verhoogd.

Door de financiële crisis en nieuwe, strenge pensioenregels wordt het voor veel pensioenfondsen steeds lastiger de pensioenen aan te passen aan de prijs of looninflatie.

Wordt uw pensioen geïndexeerd?

Een ander woord voor indexatie is toeslag, en een ander woord voor indexeren is toeslag verlenen. Of uw pensioen verhoogd wordt, hangt af van de afspraken die uw werkgever daarover gemaakt heeft.

De volgende pensioenen kunnen worden geïndexeerd:

  • Het pensioen van gepensioneerden. Zij merken het uitblijven van een indexatie namelijk meteen in de portemonnee.
  • Het nog niet ingegane pensioen van mensen die nog pensioen opbouwen in een middelloonregeling. Zij merken het niet doorgaan van een indexatie van het opgebouwde pensioen niet meteen. Maar het is natuurlijk wel nadelig als het opgebouwde pensioen achterblijft bij de prijsontwikkeling.
  • Het nog niet ingegane pensioen van mensen die geen pensioen meer opbouwen in de pensioenregeling (ook wel slapers genoemd). Zij merken het niet doorgaan van een indexatie van het opgebouwde pensioen niet meteen. Maar het is natuurlijk wel nadelig als het opgebouwde pensioen achterblijft bij de prijsontwikkeling.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...