.

Ik bouw pensioen op

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de pensioenwereld. Het is van belang dat u goed op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen en op tijd de juiste keuzes maakt voor uw inkomen van later.

In dit deel van Pensioenkijker.nl vindt u veel informatie over ons pensioenstelsel dat uit verschillende soorten pensioen bestaat. Zo ontvangt elke Nederlander vanaf de AOW-leeftijd een vast bedrag aan AOW, het basispensioen van de overheid. Daarnaast ontvangt u misschien ouderdomspensioen via uw werkgever. Dat pensioen kan in hoogte verschillen en gaat in op een pensioenleeftijd die u, afhankelijk van de pensioenregeling, zelf bepaalt.

De laatste jaren zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in pensioenregelingen via werkgevers. Check daarom regelmatig uw gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl en bij uw pensioenuitvoerder(s).

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...