.

Veranderingen in uw pensioen

De meeste pensioenregelingen proberen jaarlijks het pensioen te verhogen, zodat het de gestegen prijzen (waardevast) of gestegen lonen (welvaartsvast) volgt. Dit wordt ook wel indexatie of toeslagverlening genoemd. In het pensioenreglement staat het indexatiebeleid of toeslagbeleid van uw pensioenregeling. Of en hoeveel er geïndexeerd wordt hangt af van:

  • de financiële situatie van het pensioenfonds
  • het beleggingsrendement van dat jaar
  • de afspraken tussen uw werkgever en de pensioenuitvoerder

De financiële crisis en uw pensioen

De financiële crisis heeft behoorlijke gevolgen gehad voor pensioenen. Het gaat weer wat beter, de vooruitzichten zijn positiever, maar de rente is nog altijd erg laag. Dit heeft tot gevolg dat de pensioenen veelal niet geïndexeerd zijn, en in sommige gevallen zelfs gekort. Verzekeraars hebben grotere financiële buffers moeten aanleggen. Pensioen is duur geworden.

Voor pensioenfondsen is de hoogte van de beleidsdekkingsgraad een maatstaf voor hun financiële positie. Dit drukt de verhouding uit tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken.

Bij een dekkingstekort op basis van een beleidsdekkingsgraad van lager dan 110% geldt een toeslagdrempel. Dan mag het pensioenfonds geen toeslagen verlenen. Verder moet het pensioenfonds een plan opstellen waaruit duidelijk wordt hoe het weer financieel gezond wordt, en daartoe maatregelen nemen. Daar merkt u niet direct iets van. Andere maatregelen merkt u wel, zoals het uitblijven van indexatie of het verlagen (korten) van de pensioenen. Als een pensioenfonds moet kiezen om pensioenrechten of pensioenaanspraken te verminderen, dan ontvangt u daarover persoonlijk bericht. Vanaf 1 januari 2015 is ieder pensioenfonds verplicht om gegevens over de dekkingsgraad te publiceren.

Andere veranderingen

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...