.

Meepraten over pensioen

De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in overleg tussen werkgever en werknemers. Bij grote organisaties of als er sprake is van een bedrijfstakpensioenregeling zijn er vaak meer partijen bij betrokken. Denk hierbij aan de ondernemingsraad (OR), werkgeversorganisaties en vakbonden. 

Zodra er een pensioenovereenkomst is afgesproken, legt de pensioenuitvoerder deze in het pensioenreglement vast. Daarna kan de uitvoering van het reglement beginnen. Het pensioengeld wordt buiten de onderneming ondergebracht, bijvoorbeeld bij een bedrijfstakpensioenfonds, ondernemingspensioenfonds, een premiepensioeninstelling of een levensverzekeraar.

Invloed op de uitvoering
Bij een pensioenfonds kunt u als gepensioneerde een stem hebben bij de uitvoering van de regeling. Bijvoorbeeld als lid van het bestuur van het pensioenfonds, als lid van het verantwoordingsorgaan. Soms is er een vereniging van gepensioneerden. Bij verzekerde regelingen is de invloed van deelnemers en gepensioneerden geringer.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...