Belastingregels

Als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeft u geen AOW-premie meer te betalen. De AOW-premie wordt geheven over de eerste twee belastingschijven (in 2018 tot een bedrag van € 34.404). Heeft u vóór 1 januari de AOW-leeftijd bereikt? Dan betaalt u in dat jaar een lager tarief over schijf 1 en 2, omdat u geen AOW-premie meer betaalt. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

Daarnaast krijgt u belastingkorting als u met pensioen bent:

  • Algemene heffingskorting: deze korting is vanaf 2014 afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen hoger, dan krijgt u minder algemene heffingskorting op uw belasting.
  • Als u werkt krijgt u arbeidskorting. Voor bruto lonen tot € 33.112 (in 2018) gaat de arbeidskorting omhoog. 
  • Bedraagt uw bruto inkomen in 2018 niet meer dan € 36.346? Dan heeft u vanaf uw AOW-leeftijd recht op een ouderenkorting van € 1.418. Is uw inkomen hoger? Dan bedraagt de ouderenkorting € 72.

Ziektekosten 

Als u AOW en pensioen ontvangt, betaalt u zelf een inkomensafhankelijke bijdrage. In 2018 is deze bijdrage 5,65% over het totaal van uw AOW en pensioen.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH