.

Belastingregels

Als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeft u geen AOW-premie meer te betalen. De AOW-premie wordt geheven over de eerste twee belastingschijven (in 2018 tot een bedrag van € 34.404). Heeft u vóór 1 januari de AOW-leeftijd bereikt? Dan betaalt u in dat jaar een lager tarief over schijf 1 en 2, omdat u geen AOW-premie meer betaalt. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

Daarnaast krijgt u belastingkorting als u met pensioen bent:

  • Algemene heffingskorting: Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen hoger, dan krijgt u minder algemene heffingskorting op uw belasting.
  • Arbeidskorting: Als u werkt krijgt u arbeidskorting. Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Voor arbeidsinkomen boven € 33.112 (2018) daalt de arbeidskorting.
  • Ouderenkorting: Bedraagt uw bruto-inkomen in 2018 niet meer dan € 36.346? Dan heeft u vanaf uw AOW-leeftijd recht op een ouderenkorting van € 1.418. Is uw inkomen hoger dan € 36.346 ? Dan bedraagt de ouderenkorting € 72.

Ziektekosten 

Als u AOW en pensioen ontvangt, betaalt u zelf een inkomensafhankelijke bijdrage. In 2018 is deze bijdrage 5,65% over het totaal van uw inkomen tot maximaal € 54.614.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...