Ik bouw pensioen op

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de pensioenwereld. Het is van belang dat u goed op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen en op tijd de juiste keuzes maakt voor uw inkomen van later.

In dit deel van Pensioenkijker.nl vindt u veel informatie over ons pensioenstelsel dat uit verschillende soorten pensioen bestaat. Zo ontvangt elke Nederlander vanaf de AOW-leeftijd een vast bedrag aan AOW, het basispensioen van de overheid. Daarnaast ontvangt u misschien ouderdomspensioen via uw werkgever. Dat pensioen kan in hoogte verschillen en gaat in op een pensioenleeftijd die u, afhankelijk van de pensioenregeling, zelf bepaalt.

In 2014 en in 2015 zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in de pensioenregelingen.
Check daarom regelmatig uw gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl en bij uw pensioenuitvoerder(s).