Belastingregels

Als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeft u geen AOW-premie meer te betalen. De AOW-premie wordt geheven over de eerste twee belastingschijven (in 2017 tot een bedrag van € 33.791). Heeft u vóór 1 januari de AOW-leeftijd bereikt? Dan betaalt u in dat jaar een lager tarief over schijf 1 en 2, omdat u geen AOW-premie meer betaalt. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

Daarnaast krijgt u belastingkorting als u met pensioen bent:

  • Algemene heffingskorting: deze korting is vanaf 2014 afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen hoger, dan krijgt u minder algemene heffingskorting op uw belasting.
  • Als u werkt krijgt u arbeidskorting. Voor bruto lonen tot € 32.444 (in 2017) gaat de arbeidskorting omhoog. 
  • Bedraagt uw bruto inkomen in 2017 niet meer dan € 36.057? Dan heeft u vanaf uw AOW-leeftijd recht op een ouderenkorting van € 1.292. Is uw inkomen € 36.057 of hoger? Dan bedraagt de ouderenkorting € 71.

Ziektekosten 
Als u AOW en pensioen ontvangt, betaalt u zelf een inkomensafhankelijke bijdrage. In 2017 is deze bijdrage 5,4% over het totaal van uw AOW en pensioen.