Nieuwe test Nibud: Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?

Voor de Nederlanders die pensioenen moeilijk vinden en niet weten hoe ze inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie na pensionering heeft het Nibud een online gratis test ontwikkeld: ‘Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?’

Mijnpensioenoverzicht.nl is vernieuwd - bekijk de animatie

Voor een overzicht van uw pensioengegevens gaat u naar Mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw Digid. Wilt u voor uw bezoek aan de website zien wat u kunt verwachten?  Bekijk dan onze animatie. Deze opent in een nieuw scherm.

Termijn waardeoverdracht

Vroeger moest u binnen zes maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Dat is per 1 januari 2015 veranderd: voor werknemers die op of na 1 januari 2015 in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever worden opgenomen geldt deze termijn niet meer. Als u dus wisselt van werkgever en daardoor ook ergens anders pensioen gaat opbouwen, kunt u dus op ieder moment de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Dit gaat via een formulier dat u kunt opvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

AOW-leeftijd in 2022 wordt 67 jaar en 3 maanden

In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Deze AOW-leeftijd geldt als u geboren bent in de periode 1 januari 1955 tot en met 30 september 1955. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op maandag 31 oktober 2016 bekend gemaakt.

Bent u geboren na 30 september 1955? Dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. Bent u geboren voor 1 januari 1955? Dan blijft uw AOW-leeftijd hetzelfde.

Nieuwsgierig naar uw AOW-leeftijd? Gebruik dan de tool van de Sociale Verzekeringsbank.