.

AOW-leeftijd voor 2022, 2023 en 2024 is vastgesteld

Voor 2022, 2023 en 2024 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Voor de jaren daarna is de exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. Nieuwsgierig naar uw AOW-leeftijd? Gebruik dan de tool van de Sociale Verzekeringsbank.

Mijnpensioenoverzicht is vernieuwd

Voor een overzicht van uw pensioengegevens gaat u naar Mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw Digid.

Nieuwe test Nibud: Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?

Voor de Nederlanders die pensioenen moeilijk vinden en niet weten hoe ze inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie na pensionering heeft het Nibud een online gratis test ontwikkeld: ‘Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?’

Termijn waardeoverdracht

Vroeger moest u binnen zes maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Voor werknemers die op of na 1 januari 2015 in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever zijn opgenomen geldt deze termijn niet meer. Als u dus wisselt van werkgever en daardoor ook ergens anders pensioen gaat opbouwen, kunt u dus op ieder moment de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Dit gaat via een formulier dat u kunt opvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...